Add picture
AL1. Salmon (Sake) Sashimi (3 pcs)

AL1. Salmon (Sake) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL11. Sweet Shrimp (Ama-Ebi) Sashimi (3 pcs)

AL11. Sweet Shrimp (Ama-Ebi) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL5. Tuna (Maguro) Sashimi (3 pcs)

AL5. Tuna (Maguro) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL6. Bluefin Tuna (Toro) Sashimi (3 pcs)

AL6. Bluefin Tuna (Toro) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL4. White Tuna Sashimi (3 pcs)

AL4. White Tuna Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL22. Hotategai (Scallop) Sashimi (3 pcs)

AL22. Hotategai (Scallop) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL9. Herring Roe (Kazunoko) Sashimi (3 pcs)

AL9. Herring Roe (Kazunoko) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL16. Salmon Roe (Ikura) Sashimi (2 pcs)

AL16. Salmon Roe (Ikura) Sashimi (2 pcs)

Add picture
AL21 Egg (Tamago) Sashimi (3 pcs)

AL21 Egg (Tamago) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL19. Squid (Ika) Sashimi (3 pcs)

AL19. Squid (Ika) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL20. Octopus (Tako) Sashimi (3 pcs)

AL20. Octopus (Tako) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL8. Yellow Tail (Hamachi) Sashimi (3 pcs)

AL8. Yellow Tail (Hamachi) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL7. Red Snapper (Tai) Sashimi (3 pcs)

AL7. Red Snapper (Tai) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL10. Cooked Shrimp (Ebi) Sashimi (3 pcs)

AL10. Cooked Shrimp (Ebi) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL12. BBQ Eel (Unagi) Sashimi (3 pcs)

AL12. BBQ Eel (Unagi) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL13. Red Clam (Hokigai) Sashimi (3 pcs)

AL13. Red Clam (Hokigai) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL14. Flying Fish Egg (Tobiko) Sashimi (2 pcs)

AL14. Flying Fish Egg (Tobiko) Sashimi (2 pcs)

Add picture
AL17. Crab Stick (Kani) Sashimi (3 pcs)

AL17. Crab Stick (Kani) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL18. Tofu Pouch (Inari) Sashimi (3 pcs)

AL18. Tofu Pouch (Inari) Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL2. Salmon Belly Sashimi (3 pcs)

AL2. Salmon Belly Sashimi (3 pcs)

Add picture
AL3. Sea Urchin (Uni) Sashimi (2 pcs)

AL3. Sea Urchin (Uni) Sashimi (2 pcs)